STAGES

Creatie van een muzikaal verhaal
Création d’une histoire musicale

Tijdens deze ludieke stage creëren we samen met de kinderen een muzikaal verhaal waar zowel zang, experimenteren met een hele reeks instrumenten en ritmes aan bod komen. We ontdekken wat klanken en ritmes met ons doet en onder andere met onze zelfgemaakte regenstok komen we tot een groepscompositie en beleven we vooral veel plezier!

Au cours de ce stage ludique, nous créerons avec les enfants une histoire musicale . On chante et on expérimente differents instruments. Nous explorons ce que les sons et les rythmes nous fond resentir et exprimer. On construit notre propre bâton de pluie et on s’amusent beaucoup à creer ensemble notre composition de groupe!

Voor wie / Pour qui : kinderen tussen 6 en 9 jaar / enfants entre 6 et 9 ans.

Datum / Dates : 24 en 25 august van 9u30 tot 15u30 / 24 et 25 août de 9h30 à 15h30

Waar / Lieu : Groenendaalse steenweg 131 – 1560 Hoeilaart

Begeleidt door Barbara Cool en Aïsatou Diop – twee muzikanten en pedagogen met hart en ziel. / Donné par Barbara Cool et Aïssatou Diop – Deux musiciennes dans leurs coeurs et âmes.

Voor meer info : klik hier / Pour plus d’infos cliquer ici

cote2